Wykształcenie

2012

stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego

Temat rozprawy habilitacyjnej: Dysleksja i ADHD – współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci

2010

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, Uniwersytet Gdański

2006

podyplomowe Studium Logopedyczne, Uniwersytet Gdański

2000

stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego

Temat rozprawy doktorskiej: Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

1996

tytuł zawodowy magistra psychologii, Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego

Temat pracy magisterskiej: Dynamika rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w klasach „0”