Działalność organizacyjna

Moja aktywność organizacyjna dotyczy zarówno przestrzeni akademickiej, jak i współpracy z otoczeniem społecznym psychologów praktyków. 

N

Kierownik studium podyplomowego Start for Ph.D. in Social Sciences

od 2020

N

Przewodnicząca Zespołu Ekspertów w Centrum Egzaminów Medycznych ds. opiniowania jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalistycznego i staży kierunkowych w dziedzinie psychologii klinicznej

od 2017

N

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej

od 2015

N

Kierownik studium podyplomowego Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

od 2015

N

Konsultant Wojewódzki Wojewody Pomorskiego ds. Psychologii Klinicznej

od 2014

N

Kierownik studium podyplomowego Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

od 2014

N

Kierownik studium podyplomowego Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

od 2014

N

Kierownik studium podyplomowego Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

od 2010

N

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. Nauki

2016 – 2020

N

Kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju

2012 – 2020

N

Vice-dyrektor Instytutu Psychologii UG ds. Nauki

2012 – 2016

N

Kierownik studium podyplomowego Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju

2008 – 2009

N

Opiekun Koła Naukowego Anima przy Instytucie Psychologii UG

2003 – 2006

N

Vice-dyrektor Instytutu Psychologii UG ds. Dydaktyki

2002 – 2008