Doświadczenie zawodowe

„Praktyka dla nauki i nauka dla praktyki” – jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz logopeda a zarazem profesor Uniwersytetu Gdańskiego włączam się w nurt „praktyki opartej na dowodach”.

Przebieg pracy zawodowej:

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, Superwizor

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

od 2020

Profesor uczelni w Instytucie Psychologii

Uniwersytet Gdański

od 2012

Adiunkt badawczy
w Instytucie Psychologii Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

od 2019 – 2023

Psycholog kliniczny

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Kościerzynie

od 2013 – 2016

Psycholog – konsultant na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

od 2012 – 2013

Adiunkt

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

od 2005 – 2013

Adiunkt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

od 2000 – 2012

Współpraca w zakresie oddziaływań praktycznych

Członek zespołu superwizyjnego terapeutów kognitywnych

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" w Gdańsku

od 2017

Diagnostyka
i psychoterapia dzieci
z zaburzeniami rozwoju, superwizja 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance

od 2009

Członek zespołu konsultacyjno-terapeutycznego

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

od 2006

Konsultacje psychologiczne dla rodzin spodziewających się dziecka, pomoc psychologiczna w okresie poporodowym

Szkoła rodzenia „Dobry początek” w Gdańsku

od 2002

Diagnostyka i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku

od 1994