Nagrody

2022

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, indywidualna, za znaczące osiągniecia w zakresie działalności organizacyjnej

2022

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, zespołowa, za znaczące osiągniecia w zakresie działalności dydaktycznej
znaczące osiągniecie w zakresie działalności dydaktycznej

2017

nagroda II-go stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

2016

Srebrny Krzyż Zasługi  Prezydenta RP

2015

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji

2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej

2012

nagroda I-go stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

2008

Medal Brązowy Prezydenta RP

2007

Copernicus Prize  – nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

2006

Virtuti Medicinali  – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego