Aktywność Naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech obszarów badawczych

    • psychologia kliniczna dziecka: głównie rozwojowe zaburzenia uczenia się i ADHD
    • psychologiczne aspekty obrazu ciała: perspektywa rozwojowa, kliniczna i międzykulturowa
    • psychologia edukacyjna: rozwój języka, specjalne potrzeby edukacyjne

Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych

2022 – 2025

Narodowe Centrum Nauki: Dorastanie z niepełnosprawnym rodzeństwem – szansa czy zagrożenie dla rozwoju? Rola rodziny i czynników indywidualnych w procesie przechodzenia okresu adolescencji – perspektywa zdrowego dziecka
(Preludium 20; kierownik: mgr Ariadna Łada-Maśko) – opiekun naukowy

2021 – 2022

The Body Image in Nature Survey: An International, Collaborative Project – projekt z udziałem 71 krajów z całego świata – Liderzy: Anglia Ruskin University (Wielka Brytania), Karl Landsteiner University of Health Sciences (Austria), University of Vienna (Austria) – członek polskiej grupy badawczej

2020 – 2022

Healthy lifestyle or pro-health obsession during the pandemic – a multinational study – projekt z udziałem 26 krajów z całego świata – Lider: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – członek polskiej grupy badawczej

2019 – 2023

Fundacja Nauki Polskiej: NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg
(TEAM-NET, POIR.04.04.00-00-1763/18) – lider Zespołu Psychologii Dziecka

2018 – 2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG) (POWR.03.05.00-00-Z308/17-00) – koordynator wydziałowy do 2020, kierownik projektu od 2021

2018 – 2022

Research Council of Norway, Norway: Longitudinal study of music therapy’s effectiveness for premature infants and their caregivers: International randomized trial (LongSTEP) (w ramach programu High-quality and Reliable Diagnostics, Treatment and Rehabilitation, BEHANDLING, 19 mln NOK, project number 273534) – członek Komitetu Naukowo-Doradczego

2016 – 2018

Narodowe Centrum Nauki, Polska: Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa – międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań prozdrowotnych (Opus 9 2015/17/B/HS6/04144) – kierownik

2013 – 2016

Polish-Norwegian  Research Programme Core 2012 Call Social Sciences: Socio-cultural and psychological predictors of work-life balance and gender equality: cross-cultural comparison of Polish and Norwegian families – ekspert i badacz

2008

European Research Project QOLIBRI (Jakość życia po urazie mózgu) – wykonawca

2007

Uniwersytet Gdański: Specyfika zaburzeń procesów poznawczych dzieci z dysleksją rozwojową i zespołem hiperkinetycznym (BW 7400-5-0368-7) – kierownik

2004

Uniwersytet Gdański: Spostrzeganie nadpobudliwości psychoruchowej przez nauczycieli – specyficzny profil osobowości czy zaburzenie? (BW 7400-5-0170-4) – kierownik

2001

Uniwersytet Gdański: Obraz relacji partnerskich w oczach młodzieży (BW 7400-5-0304-1) – kierownik

2000 – 2002

Komitet Badań Naukowych: Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym (1 HO1F 021 17) – kierownik

Współpraca naukowa i staże

VIII-IX 2022

staż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 3.5) – PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) – The Feuerstein Institute, Jerozolima, Izrael

X-XI 2019

staż w ramach programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – Wydział Psychologii, Uniwersytet Nauk Społecznych i Humanistycznych w Hanoi, Vietnam
(współpraca z prof. Truong Thi Khanh Ha)

IV-V 2019

staż w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 3.5) – PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG) – Centre for Appearance Research, University of the West of England, Bristol, Wielka Brytania (współpraca z prof. Amy Slater)

od 2016

Wydział Edukacji, Uniwersytet w Maceracie, Włochy (współpraca z prof. Piero Crispiani)

od 2014

Instytut Psychologii, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
(współpraca z prof. Evelin Witruk oraz dr Arndtem Wilcke)

od 2014

Wydział Nauk Społecznych, Brunel University w Londynie, Wielka Brytania
(współpraca z prof. Robinem Goodwin)

od 2013

Wydział Psychologii, Uniwersytet Nauk Społecznych i Humanistycznych w Hanoi, Vietnam
(współpraca z prof. Truong Thi Khanh Ha)

od 2011

Wydział Edukacji Specjalnej, Northeastern Illinois University w Chicago, USA
(współpraca z prof.  Jolantą Jonak)

od 2006

Gdańskie Centrum Badań Neuropsychologicznych (współpraca z prof. Marią Pąchalską)

od 2005

Katedra Perinatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
(współpraca z prof. Krzysztofem Preisem)

Członkostwo w towarzystwach naukowych i radach naukowych

od 2014

Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

od 2013

zastępca redaktora czasopisma Health Psychology Report

od 2013

członek Rady Naukowej czasopisma Current Issues in Personality Psychology

od 2012

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

od 2012

Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

od 2006

zastępca redaktora czasopisma Acta Neuropsychologica

od 2004

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
(skarbnik od 2006)

od 1998

European Society of Developmental Psychology

od 1996

Polskie Towarzystwo Dysleksji
(1998-2002 członek Zarządu Głównego)

od 1996

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
(2001-2004 vice-przewodnicząca Oddziału Gdańskiego)

od 1996

Sekcja Rozwojowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(2001-2003 skarbnik

Praca w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych

N

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Healthy Behaviour in Modern Society"

1-2 XI 2019, Hanoi, Wietnam – przewodnicząca komitetu naukowego
N

28. Kolokwia Psychologiczne PAN "Metodologia badań psychologicznych - perspektywa interdyscyplinarna"

17-19 VI 2019, Gdańsk
N

Sympozjum "Pacjent w sercu oddziaływań medycznych"

21 II 2019, Gdańsk

N

X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”

19-20 X 2018, Gdańsk

N

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym”

12-13 V 2018, Gdańsk

N

36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”

21-24 IX 2017, Gdańsk – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

N

X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”

21-22 X 2016, Gdańsk

N

Ogólnopolska Konferencja „Dysleksja – co nowego w teorii i praktyce?”

17 IX 2016, Gdańsk

N

XI Konferencja „Kobieta w kulturze – Para w Polsce. Para w Norwegii”

4-6 III 2016, Gdańsk

N

Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych „Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny – skutki – pomoc”

18-19 IX 2015, Gdańsk – przewodnicząca komitetu naukowego

N

X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia „Z Psychologią po Zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”

15-17 V 2015, Gdańsk

N

Ogólnopolskie sympozjum psychologii praktycznej „Psycholog czy testolog. Najnowsze trendy w funkcjonalnej diagnozie psychologicznej”

24 IV 2015, Gdańsk

N

X Konferencja Naukowa „Kobieta w kulturze – Gender, Culture & Migration”

7-8 III 2015, Gdańsk

N

III Konferencja „Nauka i Biznes – Kobieta w biznesie”

19 XI 2014, Gdańsk

N

VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm – efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”

10 X 2014, Gdańsk

N

IV Ogólnopolska Konferencja „Psychologia w Służbie Rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie?”

29-30 IV 2014, Gdańsk

N

Międzynarodowa Konferencja „Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne”

28-29 III 2014, Gdańsk – przewodnicząca komitetu naukowego

N

Konferencja "Psychologia w praktyce medycznej"

18 XI 2013, Gdańsk

N

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Skuteczna pomoc osobom z autyzmem”

18 X 2013, Gdańsk

N

Międzynarodowa Konferencja „Dysleksja i dyskalkulia w światle wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej”

7-8 IX 2013, Gdańsk – przewodnicząca komitetu naukowego

N

Konferencja Naukowa „Współczesne Wyzwania Psychoonkologii”

7-8 IX 2013, Gdańsk

N

XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju – od dziecka do dorosłego”

27-29 V 2013, Gdańsk – przewodnicząca komitetu naukowego

N

VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobieta w kulturze – Kobieta, mężczyzna, dziecko i praca"

8 III 2013

N

Ogólnopolska Konferencja Naukową „…i po Euro 2012! Refleksje psychologiczne i prawne”

10 XII 2012, Gdańsk

N

Sympozjum Naukowe „Wsparcie rodzin osób z autyzmem”

8 XII2012, Gdańsk

N

Jubileuszowy XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Język i komunikacja w ujęciu interdyscyplinarnym”

24-25 IX 2012 Gdańsk – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

N

Konferencja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji – 20 lat pomagamy

5 XI 2011, Gdańsk

N

Międzynarodowa Konferencja Inteligencja niższa niż przeciętna – problem i wyzwania.

14 V 2011, Gdańsk

N

6th Conference Woman in Culture – Woman in motion.

8 III 2011, Gdansk

N

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dysleksja w Wieku Dorosłym

28-29 XI 2009, Gdańsk

N

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w kulturze. Męskość i kobiecość w obliczu zmian

6 III 2008, Gdańsk

N

II Międzynarodowa Konferencja Wyzwania współczesnego położnictwa

21-22 V 2007, Gdańsk

N

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych „Kobieta w kulturze. Kobiecość, męskość, seksualność”

8 marca 2007, Gdańsk

N

XV Jubileuszowa Konferencja z udziałem Gości zagranicznych Dysleksja problemem całego życia

5 – 16 IX 2006, Gdańsk – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

N

X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Neuropsychologia na początku XXI wieku

28-29 X 2006, Lublin

N

Konferencja Naukowa Nie Krzywdź Mnie Tylko Kochaj

1 VI 2006, Gdańsk

N

Kobieta w kulturze. Kultura w kobiecie Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych

8 III 2006, Gdańsk

N

Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Jubileuszowej Konferencja Naukowa 30 lat Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim

5-7 XII 2005, Gdańsk

N

XIV Ogólnopolska Konferencja nt. Trudności w czytaniu i pisaniu

14-15 IX 2001, Gdańsk

N

Rozwój człowieka w kontekście zdrowia u progu trzeciego tysiąclecia X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

25-28 IV 2001, Gdańsk – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

N

XIII Ogólnopolska Konferencja nt. Trudności w czytaniu i pisaniu

11-12 IX 1998, Gdańsk

N

XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

12-15 IX 1996, Gdańsk